Vojsť

Ambulancia klinickej farmakológie

Klinický farmakológ vyhodnocuje podanú terapiu u gravidných žien z pohľadu vplyvu na vývoj nenarodeného dieťaťa, po pôrode na laktáciu. Hodnotí podávanie, určuje optimálne individuálne dávkovanie a účinnosť liečiv, sleduje nežiadúce účinky liečiv a ich vzájomné interakcie.

Odborný garant
MUDr. RADVÁKOVÁ Iveta, PhD.
krajský odborník pre klinickú farmakológiu

Služby klinickej faramakológie

  • vyhodnocovanie terapie u gravidných žien
  • optimalizácia terapie z pohľadu farmakoekonomiky
  • hodnotenie podávania liečiv
  • určenie optimálneho dávkovania a účinnosť liečiv
  • sledovanie nežiadúcich účinkov liečiv
  • sledovanie vzájomných interakcií liečiv
  • konzultácie v oblasti antibiotickej liečby

© TOPCARE s.r.o., Všetky práva vyhradené